Kiren Jagroep

Nederlandse gewoontes

Een eerlijk humaan antwoord voorop crimineel gedrag, fysiek en mentale mishandeling, bedreigingen, opzettelijke misvormingen, spiritueel geweld en het onrechtmatig ontnemen van grondrechten en basisrechten van een burger